PUBLICACIONS

Patrimoni 2.0 té una ferma voluntat de difusió dels coneixements, les experiències i els resultats de la recerca, en el convenciment que la millora del coneixement, de la gestió i de la intervenció en el Patrimoni només serà possible amb una sòlida formació dels professionals implicats i amb un profund intercanvi de coneixements, experiències, criteris i opinions.
Per això, Patrimoni 2.0 EDICIONS tracta de donar llum una línia de difusió i recerca sobre el patrimoni, publicant les comuniacions d'algunes de les trobades de les Egipciaques, però properament, altres edicions veuran també la llum.
Addicionalment, des d'aquesta mateixa secció, podeu disposar de documents de lliure disposició relatius a treballs i recerca duts a terme pels tècnics de Patrimoni 2.0.


ROMÀNIC DE MUNTANYA: MATERIALS TÈCNIQUES I COLORS.

15 €

EL GÒTIC MERIDIONAL CATALÀ: CASES, ESGLÉSIES I PALAUS.

20 € - ESGOTAT !

 

MATERIALS I PROJECTE ARQUITECTÒNIC: del barroc al neoclassicisme (s.XVII-XIX).

15 €

 

 

EL GÓTICO MERIDIONAL CATALÁN: CASAS, IGLESIAS Y PALACIOS.

15€

L'EMPREMTA DE L'ISLAM A CATALUNYA: materials, tècniques i cultura.

15 €

   

empresa

equip

serveis

tècniques
experiència
difusió
publicacions
newsletter
R+D+i
contacte