R + D + i

Patrimoni 2.0 aposta decididament per la investigació científica com a motor de progressió social i empresarial i per tant, la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+i) formen part de la filosofia de treball i del camí de progressió de l’empresa, d’altra banda nascuda com spin-off d’un grup de recerca de la universitat de Barcelona. La investigació sobre nous materials potencialment aplicables a la restauració i conservació del Patrimoni, així com aquells tradicionalment emprats en el Patrimoni històric és una part essencial de les activitats de Patrimoni 2.0.

+ R

Una part significativa de la filosofia de Patrimoni 2.0 és la comprensió dels processos que tenen lloc en la manipulació, tractament, producció, aplicació, envelliment i alteració dels productes usats en la construcció, les arts decoratives i els materials tradicionals. Això implica, en la majoria dels casos, recerca bàsica sobre els materials tradicionals, que tot i haver estat en ús durant segles, sovint se’n desconeixen moltes de les seves característiques (freqüentment per haver-ne perdut l’ús i la tradició). Serveixi d’exemple les nombroses addicions de materials orgànics que s’havien emprat amb els morters de calç tradicionals, el funcionament de les quals ha estat motiu de recerca per part de Patrimoni 2.0 aquests darrers anys conjuntament amb investigadors de diverses universitats.

+ D

En molts casos, els resultats de la recerca poden donar lloc al desenvolupament de nous productes, aplicacions o procediments que, tot i basats en formulacions tradicionals, responen a necessitats actuals (especialment de restauració) i en les que poden intervenir productes comercials adequadament tractats i dosificats. Seguint amb el mateix exemple de morters amb additius tradicionals abans esmentat, s’han desenvolupat noves formulacions basades en receptes tradicionals, en les que intervenen materials naturals comercials. En aquest sentit, Patrimoni 2.0 tracta de posar a l’abast del sector productiu i dels usuaris finals formulacions pràctiques, naturals, simples d’usar en obra o restauració i de durabilitat garantida.

+ i

Nogensmenys la voluntat de recuperar i aprofundir en les tradicions constructiva, decorativa i de producció de materials històrics, Patrimoni 2.0 aposta decididament per la innovació tecnològica, i és en aquesta sentit que s’ha aportat el necessari granet de sorra per a la posta en ús de modernes tecnologies aplicades al patrimoni construït i els béns mobles, tant en la determinació dels processos i protocols d’intervenció, com en la seva difusió i coneixement.