Serveis

Patrimoni 2.0 oferta una àmplia varietat de serveis relacionats amb el patrimoni construït, els béns mobles i els materials arqueològics, alguns dels quals es presenten en aquesta i les següents pàgines.

Protecció catòdica d’estructures històriques

Si no identifiqueu el vostre problema en els anteriors apartats, no dubteu en contactar amb nosaltres, tractarem de trobar-hi una solució. Exemples: contaminació radiològica ambiental, gas radó, anàlisi d’aigües, protecció del ferro estructural o decoratiu, anàlisi de nous materials …