Imatges IR proper

Imatges en la banda de l’infraroig proper (800-1300 nm)

L’obtenció d’imatges d’infraroig en la banda propera al visible permet assolir informació sobre la presència i extensió de certs components orgànics que són opacs o més o menys transparents a aquesta banda electromagnètica. En el camp del patrimoni històric, aquesta mena d’imatges que l’ull no pot detectar permeten establir l’abast de tractaments d’acabat o consolidació, sobre tot amb resines sintètiques, o la presència i distribució d’alguns aglutinants o pigments sensibles a aquestes freqüències.

Aquesta és la banda usada per “visió nocturna” i permet l’observació d’aspectes invisibles a l’ull humà relacionats amb la presència de vegetació, microorganismes, etc., així com els esmentats tractaments amb resines sintètiques, coles o altres components sensibles a aquestes freqüències.

Imatge d’algunes figures de la portada del monestir de Santa Maria de Ripoll adquirida en la banda del IR proper: les zones fosques corresponen a la presència de la resina acrílica aplicada el 1964