Assessorament a peu d’obra

Patrimoni 2.0 disposa d’una àmplia experiència a peu d’obra i per tant, està en condicions d’assessorar la propietat, la direcció facultativa o l’empresa executora en tot allò que fa referència a materials existents, propostes d’intervenció, seguiment i assessorament en els protocols d’actuació, control de qualitat dels processos de restauració, etc.

L’experiència dels tècnics de Patrimoni 2.0 i la infraestructura disponible, permeten assegurar una elevada qualitat de la intervenció, freqüentment una significativa reducció de costos i en general, la durabilitat de la intervenció evitant vicis ocults i problemes a posteriori.

Patrimoni 2.0 ha desenvolupat els seus propis protocols de control de qualitat en intervencions de restauració, on la qualitat a priori (abans de l’execució) mitjançant la definició dels protocols d’intervenció des de l’inici de l’obra asegura una significativa reducció de problemes posteriors.