Patrimoni 2.0 és una spin-off d’un grup de recerca sobre el patrimoni històric de la universitat de Barcelona, que alhora actua de centre de R+D+i per a l’empresa a través de convenis específics de col·laboració. És en aquest marc que Patrimoni 2.0 acumula una llarga experiència en l’estudi, anàlisi i restauració dels materials que formen el patrimoni construït i els béns mobles: la caracterització dels materials constituent dels objectes i edificis patrimonials, aplicats seguint les tradicions constructives i decoratives tradicionals, forma part del substrat de coneixements dels tècnics de l’empresa.


BLOC