Publicacions

Patrimoni 2.0 té una ferma voluntat de difusió dels coneixements, les experiències i els resultats de la recerca, en el convenciment que la millora del coneixement, de la gestió i de la intervenció en el Patrimoni només serà possible amb una sòlida formació dels professionals implicats i amb un profund intercanvi de coneixements, experiències, criteris i opinions.

Per això, Patrimoni 2.0 EDICIONS tracta de donar llum una línia de difusió i recerca sobre el patrimoni, publicant les comunicacions d’algunes de les trobades de les Egipcíaques que es venen celebrant cada tardor des de fa ja tretze anys.

Romànic de muntanya: materials, tècniques i colors
El gótico meridional catalán: casas, iglesias y palacios
Materials i projecte arquitectònic: del barroc al neoclassicisme
Transformació, destrucció i restauració dels espais medievals
Bella pedra vella. Explotació, usos i conservació en l’àmbit de la Corona d’Aragó
Intervenció i gestió sostenible del patrimoni històric

Carreus, Colummnes i pedres trencades...
Carreus, columnes, inscripcions i pedres trencades a Tarragona.
Santa Maria del Mar pedra a pedra
Santa Maria del Mar pedra a pedra.

NOVETAT

L’empremta de l’Islam a Catalunya: materials, tècniques i cultura
Centres històrics: el valor del context

Les avantguardes entre segles (XIX-XX): nous problemes…
Una mirada enlaire…Sostres, teginats i voltes: construcció, història i conservació