Difusió

Patrimoni 2.0 té una ferma voluntat de difusió dels coneixements, experiències, resultats de la recerca, etc., en el ferm convenciment que la millora de la gestió i intervenció en el Patrimoni només serà possible amb una sòlida formació dels professionals implicats i amb un profund intercanvi de coneixements, experiències, criteris i opinions.

Amb aquesta finalitat, s’han obert diferents vies i accions que us detallem a continuació.

El nostre bloc on trobareu curiositats, consells pràctics i explicacions diverses sobre coneixement, conservació i restauració del Patrimoni Històric.

Les Trobades de les Egipcíaques és el seminari que organitzem amb periodicitat anual, i que vol ser un punt de trobada entre els professionals que d’una manera o altra intervenen en el Patrimoni, alhora que un espai de debat i reflexió que permeti aportar llum a noves idees, qüestionar els vells conceptes i facilitar l’intercanvi d’informacions, experiències i coneixements. En definitiva, una tasca interdisciplinar no jeràrquica que pretén col·laborar a l’articulació i la presa de decisions pel que fa al estudi, conservació, restauració i difusió del Patrimoni material.

Diverses publicacions que van des dels llibres de les Trobades de les Egipciques que es publiquen cada any, fins a llibres de temes diversos relacionats amb el patrimoni, així com articles de difusió i recerca.

I properament també trobareu Albums de fotografies i videos de diversos temes sobre Patrimoni, i cursos de curta durada, pensats com a difusió o formació continuada.