Empresa

Patrimoni 2.0 és una empresa nascuda com spin-off d’un grup de recerca universitari, que alhora actua com a cluster d’R+D+i per a l’empresa a través d’un conveni específic de col·laboració.

Patrimoni 2.0 la formen professionals amb una experiència de més de 20 anys en el desenvolupament d’estudis i projectes aplicats al Patrimoni Històric.

Patrimoni 2.0 té un equip humà format per tècnics en diverses disciplines relacionades amb la conservació, restauració i estudi del patrimoni històric material, alhora que disposa de les tècniques analítiques necessàries per afrontar i resoldre gairebé qualsevol problema relacionat amb els materials constituents dels objectes mobles i del patrimoni construït.

Patrimoni 2.0 proposa solucions, prèvia diagnosi i anàlisi del problema i dels materials i paràmetres necessaris, per actuacions de conservació, restauració, difusió, estudi i anàlisi del patrimoni històric, així com la redacció i direcció de projectes d’intervenció.

Patrimoni 2.0 treballa sota criteris de mínima intervenció sobre el patrimoni, no únicament com a optimització dels costos d’execució, sinó amb l’absolut convenciment que cada intervenció representa cert grau d’agressió que caldria estalviar. La qualitat dels estudis i projectes, així com de la recerca sobre els materials del patrimoni, és la fita que marca la filosofia d’actuació de Patrimoni 2.0.